لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32933

کرسی صلح – کنفرانس بنیان اخلاقی حقوق بشر

110

دکتر هدا محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند در خصوص اهداف برگزاری کنفرانس بنیان اخلاقی حقوق بشر توضیح میدهد و بحث آموزش حقوق فردی را در جامعه مورد بررسی قرار می‌دهد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.