لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32922

برنامه کامل ۳ دی ۱۳۹۷

151

این پیام دوست را با این روزها شروع و با نمایش رادیویی دوران شکوفایی ادامه و با گزیده هایی از یک سخنرانی به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.