لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32921

سخنرانی – تجربه عدم از منظر مولوی و خیام ق۲

115

– تأمل در فناپذیری، زوال پذیری جهان و مرگ پذیری انسان.
– بخش دوم سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.