لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32907

پیشنهاد (۶۱) – مراجعه مستمر به مشاور

91

پیشنهاد این هفته ما رو ترغیب می کنه که به صورت دائمی و مادام العمر با یک مشاور حرف بزنیم، و توضیح می ده که مراجعه به مشاور فقط برای مشکلات و بیماری ها و اختلالات روحی-روانی نیست.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.