ورقی از خاطرات ف۲ ق۲۰ – فرزندان فردا

23

نوجوانِ خوب: آنکس که به لطفِ والدین، خود را از زشتی‌هاى اجتماع دور نگاه داشته، یا کسى که به چاره زشتی‌ها می‌اندیشد؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.

لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32895