لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32894

آن هجده نفر (۴) – اتحاد حروف حی

374

حروف حی و ثمره‌ واحد آن ۱۸ نفر حروف حی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.