لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32893

برنامه کامل ۱ دی ۱۳۹۷

128

برنامه‌هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل «آن هجده نفر» ، «ورقی از خاطرات» و «پندها و پیمان‌ها» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.