لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32877

برنامه کامل ۳۰ آذر ۱۳۹۷

163

پرده هفتم پنج بخش دارد: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر، کوچه».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.