لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32872

موج مثبت (۵۹) – انتشارات بهائی فلیپین و کتاب اقدس مقدس ترین کتاب آئین بهائی

121

با گذشت بیش از یک دهه تلاش، دکتر تابوکانون ترجمه‌ کتاب اقدس، مقدس‌ترین کتاب آئین بهائی را به اتمام رساند. این ترجمه که توسط انتشارات بهائی فیلیپین منتشر شد کتاب احکام حضرت بهاءالله موسس آئین بهائی، را برای تمامی مردم یک قوم قابل دسترسی کرده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.