لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32871

چند ثانیه با شما (۶۴) – نگاهی گذار به تاریخ و تمدن

166

زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات بسیار بوده، یک رشته‌ی پیوسته و تدریجی از اکتشافات، نوآوری‌ها و اختراعات، یا به عبارت دیگه، مجموعه اتفاقاتی که تاریخ جهان را تا کنون رقم زده.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.