لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32850

دمی با تاریخ (۱۳) – گاه شمار بهائی، هفته پنجم آذر ماه

116

– زادروز حسین بک کوچرلینسکی
– ورود حضرت عبدالبهاء به بندر لیورپول
– عزیمت حضرت عبدالبهاء از لیورپول به مقصد لندن
– تیرباران شدن آقا ماندعلی مازگانی
– اصابت گلوله به دهان جناب قدوس در قلعه شیخ طبرسی
– شهادت میرزا یعقوب متحده


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.