لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32849

کودکان منادیان صلح (۲) – مواهب درونی کودکان

111

هر طفلی با یک استعداد و موهبت منحصر به فرد متولد می‌شود که نباید آن را در مسیر رشد با جبر و زور تغییر داد و یا نادیده گرفت.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.