لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32841

خبرنگار – موج تازه اذیت و آزار پیروان آیین بهائی در ایران

84

گفتگو با: دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائی در آمریکا
در هفته‌ها و ماه‌های اخیر جامعه جهانی شاهد موج تازه‌ای از آزار و اذیت بهائیان در ایران بوده است. دستگیری‌های خودسرانه، زندان و شکنجه، احکام ناعادلانه، پلمپ مغازه‌ها، نبش قبر مرده‌گان از جمله موارد رفتار غیر انسانی است که بهائیان ایران با آن روبرو بوده اند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.