لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32809

سخنرانی – تجربه عدم از منظر مولوی و خیام ق۱

147

– تجلیات تجربه عدم در سه حوزه مختلف.
– بخش اول سخنرانی آقای دکتر آرش نراقی در بیست و هشتمین کنفرانس سالانه انجمن دوستداران فرهنگ ایرانی در شیکاگو – ۲۰۱۸ میلادی.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.