لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32807

دوران شکوفایی (۳۸) – یک روز برفی

107

ندا: اجازه بدید از روی سوال بخونم، ببینیم چی از ما می‌خواد: « برای رسیدن به کمال و تعالی فکری، باید در مورد آنچه که می‌خوانیم، آنچه که‌ می‌بینیم و عباراتی که می‌شنویم فکر و تامل کنیم.» اینو همه قبول داریم؟


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.