لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32794

!پیشنهاد (۶۰) – با دخالت‌های بی مورد یکدیگر را اذیت نکنیم

84

پیشنهاد این هفته، پس از ذکر یک تجربه شخصی، نشانمان می‌دهد که دخالت بی‌‌جا در امور شخصی دیگران، چه عواقبی می‌تواند داشته باشد؛ بنابراین پیشنهاد می‌کند با حرف‌ها و نگاه‌ها و دخالت‌های بی‌موردمان، یکدیگر را اذیت نکنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.