لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32770

ماجراهای تیران و مهران – هایپراستار

191

بدون توجه به پیشینه و جنسیت انسان ها با هر رنگ و فرهنگ و تفاوت های ظاهری با احترام به عقاید و طرز تفکر همدیگر می توانیم با صلح در کنار هم زندگی کنیم.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.