لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32768

گزارشی از کرسی صلح مریلند – آشنایی با کرسی بهائی برای صلح در دانشگاه مریلند

72

هدی محمودی رئیس کرسی بهائی برای صلح جهانی توضیح میدهد که چگونه این مرکز تلاش میکند که نه تنها دانش را افزایش دهد، بلکه عقاید جدید را نیز گسترش دهد. اینکه چطور می توان این دنیا را به مکانی بهتر برای همه ی افراد تبدیل کرد.


برای تماشای این برنامه در یوتیوب اینجا را کلیک کنید.