لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32739

یک قهرمان (۶۳) – سی تی وانگ و نجات خرس‌های آفتاب

123

سی تی وانگ دانشجویی مالزیایی با تاسیس مرکزی به حفظ و نجات خرس‌های آفتاب – کوچکترین خرس‌های دنیا –
که در خطر انقراض هستند، کمک می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.