لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32710

کودکان منادیان صلح (۱) – شرافت ذاتی کودکان

140

شرافت ذاتی کودکان ربطی به جنسیت آن‌ها ندارد. روح فارغ از جنسیت است و یگانگی نوع بشر باید از دوران بارداری مد نظر والدین قرار بگیرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.