لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32686

.شعله (۱) لِوا (۱۳) – آخرین بخش از سرگذشت لِوا

43

لوا پس از بازگشت از سفر موفقیت آمیزش از هندوستان مدتی در فلسطین مهمان حضرت عبدالبهاء بود اما به خاطر ورود آمریکا به جنگ جهانی اول، حضرت عبدالبهاء صلاح ندیدند لوا در فلسطین بماند. او اطاعت کرد، و برای همیشه ازدیدارایشان محروم شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.