لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32670

این روزها – به مناسبت روز جهانی اعلامیه حقوق بشر

145

۷۰ سال از تصویب اعلامیه حقوق بشر می‌گذره، و حقیقتی که روز به روز آشکارتر می‌شه، اینکه احترام به کرامت انسانی نه در اعلامیه‌ها بلکه در وجدان فردی و جمعی انسان‌هاست!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.