لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32608

«یک قهرمان (۶۲) – کیم کارتر و بنیاد «زمان تغییر

86

کیم کارتر، زنی که خود انواع آسیب‌های اجتماعی را از سنین کودکی تجربه کرده و گروهش در بنیاد «زمان تغییر»، برای ارتقا سطح زندگی زنان و کودکان بی سر پناه تلاش می‌کنند


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.