لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32594

نقطه سرخط – یک پیشنهاد و یک هشدار

16

نقطه سرخط این هفته رو با یک پیشنهاد دوستانه شروع می‌کنیم و با یادداشتی هشدارآمیز درباره‌ی شبکه‌های اجتماعی و زیست گل‌خانه‌ای به پایان می‌بریم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.