لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32593

برنامه کامل ۱۵ آذر ۱۳۹۷

19

«نقطه سرخط، چهل تیکه و دمی با تاریخ» سه بخش اصلی مجله جوانان این پنجشنبه هستند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.