لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32591

چهل تیکه (۱۵) – داستان سرزمین بله‌گویان

178

چه اتفاقی می‌افتد اگر همه بله بگویند و شما نه؟!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.