لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32558

شعله (۱) لِوا (۱۲) – لوا دوری از حضرت عبدالبهاء را تحمل نمی‌کند

151

وقتی حضرت عبدالبهاء درامریکا تشریف داشتند لوا تحمل دوری ازحضرتشان را نداشت بنابراین نقشه ها می‌کشید که همیشه در حضورشان باشد.اما گاهی نقشه‌اش موجب شرمساریش می‌شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.