لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32541

دوران شکوفایی (۳۶) – درمسیر خدمت

170

ندا: هدف طرح‌های تواندهی هم دقیقا همینه. این که نوجوونا کمک کنه جواهرات وجودشون رو بشناسن و قابلیت محبت و خدمتی رو که در وجودشون هست پرورش بدن و به انسان‌های شریفی تبدیل بشن که هرجا زندگی می‌کنن، عامل سازندگی و تغییرات مثبت باشن و به ساختن جوامع بهتر کمک بکنن.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.