لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32540

این روزها به یاد تو – به یاد میلاد داوردان و فوژان رشیدی

192

میلاد داوردان و فوژان رشیدی، زوج جوان بهائی، در جرگه هشت شهروند بهائی دیگر هستند که ماه گذشته در بهارستان اصفهان دستگیر شدند و بعد هم در مجموع به ۴۲ سال حبس تعزیری محکوم شدند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.