لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32532

پیشنهاد (۵۸) – جدول تاریخ تطبیقی

118

این هفته در برنامه پیشنهاد، به شما پیشنهاد می‌کنیم که برای مطالعه‌ هدفمند تاریخ و یادگیری وقایع تاریخی به صورت تطبیقی از چه روشی استفاده کنید.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.