لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32530

برنامه کامل ۱۱ آذر ۱۳۹۷

85

پیام دوست یکشنبه ها در دو قسمت برنامه خود را ارائه می‌کند : «صفحه نمایش و پیشنهاد».


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.