لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32498

آن هجده نفر(۱) – جستجو

166

در این قسمت از آن هجده نفر، استاد خرسندی به توضیح جستجوی موعود می‌پردازند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.