لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32460

چند ثانیه با شما (۶۱) – خشونت علیه زنان معضلی جهانی

185

حمایت از حقوق زنان معضلی جهانی که البته از نظر مدافعان حقوق بشر، همانند بسیاری دیگر از مشکلات، قابل درمان و پیشگیریست و آن چیزی نیست جز خشونت علیه زنان


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.