لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32438

چهل تیکه (۱۴) – دو داستان

129

در این هفته دو داستان از دو نویسنده‌ مختلف خواهیم شنید. آخرین اجرا و نابه‌جا!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.