لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32406

شعله (۱) لِوا (۱۱) – لوا پیک مخصوص حضرت عبدالبهاء می‌شود

75

مظفرالدین شاه در فرانسه است. لِوا از سوی حضرت عبدالبهاء مامور می‌شود که مکتوب حضرتش را به دست شاه ایران برساند که دادخواستی است درباره ظلم‌هایی که به بهائیان ایران می‌شود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.