لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32405

برنامه کامل ۶ آذر ۱۳۹۷

149

سه شنبه نقره‌ای قسمت تازه‌ای از مجموعه «شعله» و باز پخش قسمت دیگری از «سپهر سخن» را تقدیم می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.