لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32390

برنامه کامل ۵ آذر ۱۳۹۷

177

بخش‌هایی که در این پیام دوست خواهید شنید شامل: «این روزها، نمایش رادیویی دوران شکوفایی و گزیده‌هایی از یک سخنرانی» خواهد بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.