لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32389

دوران شکوفایی (۳۵) – هرچیزی به اندازش خوبه

190

رادان: برای این که چیزای دیگه‌ای هم هستن که ذهن آدمو رشد می دن‌: درس، کتاب، چه می دونم اینترنت وکامپیوتر و چیزای دیگه. اگه همه‌‌اش تلویزیون ببینم به بقیه‌اش نمی رسیم.
مریم: یکی بود می گفت ما مردم به جای این که زندگی کنیم، مرتب می‌شینیم زندگی بقیه رو پشت تلویزیون تماشا می‌کنیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.