لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32380

برنامه کامل ۴ آذر ۱۳۹۷

102

پیام دوست یکشنبه ها این هفته هم دو بخش «صفحه نمایش» و «پیشنهاد» را در برنامه گنجانده است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.