لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32377

سپهر سخن – ف۲ ق۱

133

حضرت باب می‌فرمایند: عبادی هستند که هر شب تا صبح به ذکر خدا مشغولند ولی شمس حقیقت قریب به ارتفاع گشته در سما ظهور، و هنوز آن ها از سر سجاده‌ی خود حرکت ننموده. و اگر آیات بدیعه بر آن خوانده شود می‌گوید: مرا از ذکر خدا باز ندار! ای محتجب، تو ذکر خدا را می‌کنی و از کسی که این ذکر را تجلی در تو نموده، چرا محتجبی!


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.