لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32349

ورقی از خاطرات ف۲ ق۱۶- تکُشتن چراغ امید

80

سخنى که سردىِ آن را شانزده سال در دل لمس نمودم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.