لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32328

برنامه کامل ۲ آذر ۱۳۹۷

163

پرده هفتم با پنج بخش: «یک قهرمان، چند ثانیه با شما، موج مثبت، کافه هنر و کوچه» برنامه‌ی خود را تقدیم می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.