لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32298

چهل تیکه (۱۳) – داستان تابستان چند سال پیش، ق۳

146

فارس – نویسنده‌ی این داستان – سرانجام کلاس‌‎های روزهای آخرِ هفته‌‌ی شخصیت اصلی داستانش را برای ما تعریف می‌کند.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.