لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32278

سپهر سخن – ف۲ ق۲

99

حضرت باب می‌فرمایند: از نفسی که بیست و چهار سال از عمر او گذشته و از علومی که کل به آن‌ها متعلم می‌شگته، متعری بوده. حال به این نوع که تلاوت آیات می‌نماید بدون فکر و تامل، و در عرض ۵ ساعت هزار بیت در مناجات می نویسد بدون سکون قلم، و تفاسیر و شئون علمیه در علو مقامات معرفت و توحید ظاهر می نماید که کل علما و حکما در آن موارد اعتراف به عجز از ادراک آن‌ها نموده، شبهه‌ای نیست که کل ذلک من عندالله است.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.