لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32257

شعله (۱) لوا (۱۰) – حضرت عبدالبهاء آزاد می‌شوند

34

بهائیان دنیا درحالی که سخت نگران امنیت حضرت عبدالبهاء بودند که دراسارت حکومت عثمانی قرارداشتند، ناگهان خبر شگفت انگیزی به آن ها رسید که در روزنامه‌های دنیا چاپ شده بود.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.