لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32200

برنامه کامل ۲۶ آبان ۱۳۹۷

153

در پیام دوست این شنبه ابتدا «مسیر سبز» سپس «پندها و پیمان‌ها» و در نهایت «ورقی از خاطرات» را به سمع و نظر شما می‌رسانیم.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.