لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32182

چند ثانیه با شما (۵۸) – عوامل مؤثر در تداوم یک زندگی

133

مقوله مدارا کردن متفاوت از تحمل کردن است. در مدارا کردن زوجین هر دو برای بهتر شدن رابطه تلاش می‌کنند اما در تحمل کردن افراد به نفع دیگران از برطرف شدن نیازهایشان چشم‌ پوشی می‌کنند.‌


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.