لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32085

صفحه نمایش ف۲ ق۲۱ – اسماعیل خلج ۱ | نمایش: گلدونه خانم

153

بخش اول: خلاصه‌ای از سرگذشت اسماعیل خلج
بخش دوم: بخشی از نمایش نامه گلدونه خانم


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.