لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32084

برنامه کامل ۲۰ آبان ۱۳۹۷

132

پیام دوست یکشنبه ها با بخش جدیدی از فصل دوم «صفحه نمایش» شروع و با برنامه «پیشنهاد» خاتمه می‌ پذیرد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.