لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32073

بخش سوم: جشن‌های دویستمین سال

115

مروری بر خلاصه جشن های دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله در سال گذشته که در بعضی از نقاط جهان برگزار شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.