لینک کوتاه شده این مطلب:
https://persianbahaimedia.org/?p=32073

بخش سوم: جشن‌های دویستمین سال

88

مروری بر خلاصه جشن های دویستمین سال تولد حضرت بهاءالله در سال گذشته که در بعضی از نقاط جهان برگزار شد.


برای شنیدن این برنامه در ساندکلاد اینجا را کلیک کنید.